Αρχές και διαδικασία παραγωγής

Βιολογική καλλιέργεια

Παραδοσιακή και πλέον δοκιμασμένη στον τόπο ελαιοκαλλιέργεια με την πλέον σύγχρονη καλλιεργητική γνώση και τα πιο σύγχρονα εργαλεία.

Έκθλιψη αυθ’ ημερών

Η έκθλιψη του ελαιοκάρπου γίνεται όσο ο καρπός είναι “ζωντανός” σε εγκεκριμένα και πιστοποιημένα ελαιοτριβεία.

Εμφιάλωση και αποθήκευση

Τυποποίηση των προϊόντων σε εγκεκριμένα και πιστοποιημένα τυποποιητήρια και αποθήκευση σε άριστης ποιότητας ανοξείδωτα δοχεία.

Αξιολόγηση προϊόντος

Εργαστηριακός έλεγχος του προϊόντος και πιστοποιήσεις από οργανισμούς αξιολόγησης βιολογικών προϊόντων.

Scroll to Top